Investor:

WELL Invest s.r.o.                                           
Tusarova 1179/37
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 242 90 688
společnost založená pro potřebu tohoto projektu ve stoprocentním vlastnictví společnosti WELL Group a.s.

Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném měststkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 193448.

WELL Group a.s.
Tusarova 1179/37
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 259 45 068

Kontakt: Tomáš Doležal
Tel.: +420 606 791 049

email: tdolezal@wellgroup.cz
www: www.wellgroup.cz

Společnosti WELL Group a.s., WELL CZ s.r.o a WELL Invest s.r.o jsou společnosti v koncernu.

WELL Group a.s. je mateřská obchodní korporace, WELL CZ s.r.o. a WELL Invest s.r.o.jsou dceřiné obchodní korporace.

Generální dodavatel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.                                           
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 609 32 171

Tel.: +420 569 400 500
email: sekretariat@chladek-tintera.cz
www:  www.chladek-tintera.cz

 

Prodejce:

WELL Invest s.r.o.
Tusarova 1179/37
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 242 906 88

Kontakt: Ing. Šárka Loukotová
Tel.: +420 606 716 196

email: sloukotova@wellgoup.cz
www: www.wellgroup.cz